Rautajärven seudun kylät Oy

Rautajärven seudun kylät Oy on vuonna 2019 perustettu yhteiskunnallinen yritys.
Osakeyhtiö perustettiin seudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.
Osakeyhtiötä pyöritetään taloudellisesti kestävällä tavalla seudun parasta ajatellen.
Osakeyhtiöllä on yhtiökokouksen valitsema hallitus, jossa on viisi jäsentä. Hallituksen
puheenjohtaja on Pauli Luhtajärvi.
Kaikki ovat tervetulleita osakeyhtiön toimintaan. Oy:llä on jatkuva osakeanti eli myynnissä on 50e
arvoisia osakkeita. Mahdollinen osinko käytetään seudun hyväksi, sitä ei jaeta osakkaille.
Talkootyönä ja Luopioisten säästöpankkisäätiön avustuksilla on kunnostettu mm.
vanhustentaloyhdistyksen rivitalosta muutama asunto.
Osakeyhtiö ideoi ja toteutti Rautajärven torppakylähankkeen, joka oli EU:n maaseuturahaston
Pirkan Helmen kautta 80% rahoittama LEADER-suunnitteluhanke. Hanke valittiin valtakunnalliseksi
Leader kylähankkeeksi vuonna 2022.
Parhaillaan on käynnissä hanke, joka etsii ratkaisua Rautajärven koulurakennusten saamiseksi
yhteisöä palvelevaksi keskukseksi. Myös tämä ”Menetyksestä menestykseen Rautajärven koulu”
on Pirkan Helmen avulla toteutettava EU:n LEADER-hanke.

2020 käynnistettiin Rautajärven torppakylähanke, jossa Luopioisten säästöpankkisäätiön avustuksella teetettin löytyneiden, uusiokäyttöön lahjoitettavien hirsitalojen uudelleenkäyttösuunnitelmat. Leader Pirkan Helmen myöntämä rahoitus mahdollisti nelitahoisen hankkeen. Hankkeessa suunnitellaan ja markkinoidaan torppakylän aluetta, kerätään muistitietoa kylästä ja aloitetaan kylähistorian teko, parannetaan alueen yhdistysten yhteistyötä ja kehitetään ympäristöystävällisiä tapoja elää ja nauttia luonnosta seudulla.

2022 aloitettiin menetyksestä menestykseen Rautajärven koulu -hanke Leader Pirkan Helmen tukemana. Hanke on Rautajärven koulun jatkokäyttöä koskeva selvitys- ja suunnittelutyö. Tavoitteena on selvittää miten keskeisellä paikalla sijaitsevat tilat saataisiin sellaiseen käyttöön, joka toisi kylälle uutta toimintaa, hyödyttäisi yhteisöä parhaalla tavalla ja lisäisi kylän vetovoimaisuutta taloudellisesti kestävällä tavalla. Hankkeen avulla halutaan etsiä jo valmiita ja käyttökelpoisia ratkaisuja ja toimintamalleja kyläverkostojen kautta ja selvittää voitaisiinko niitä soveltaa Rautajärvellä. Hankkeen avulla halutaan selvittää miten saataisiin uusia tulijoita, löytää uusia näkökulmia ja etsiä innovatiivisia ratkaisuja tilojen käytölle. 

Rautajärven Torppakylän ensimmäinen paritalo Pentintorppa valmistui 2022
Rautajärven Torppakylän ensimmäinen paritalo Pentintorppa valmistui 2022
vuoden leader hanke

Liity osakkaaksi yleishyödylliseen kylien kehittämisyhtiöömme

Onko tämä jotakin, mitä haluaisit tukea rahallisesti eli hyväntekeväisyytenä? Liity osakkaaksi. Rautajärven seudun kylien yksi osake maksaa 50€. Jäseneksi voi liittyä yksityishenkilönä, yhdistyksenä tai yrityksenä.

Osakkeen merkintää varten tarvitsemme nimesi, osoitteen, tiedon montako osaketta laitetaan pakettiin, sähköpostiosoitteen ja tai puhelinnumeron. Osakkuuden voi myös hankkia lahjaksi lahjansaajan luvalla ja tiedoilla. Osakkaaksi liittymisesta voi ilmoittaa puheenjohtaja Paulille pauli [dot] luhtajarvi [at] gmail [dot] com (pauli[dot]luhtajarvi[at]gmail[dot]com), soittamalla numeroon 0400130956 tai täyttämällä paperisen osakeannin ilmoituksen Kahvila EloTähkässä osoitteessa Rautajärventie 5.